Säkerhetsprofil

När du överväger att köpa en vätevattenflaska, är det inte bara prestanda och pris som spelar roll—säkerheten är avgörande.

Tyvärr är det inte alla flaskor på marknaden som klarar av att leverera säkert och effektivt vätevatten. I den här artikeln ska vi dyka ner i vanliga fallgropar som många stöter på när de köper en väteflaska, och hur du kan undvika dem för att säkerställa att du får en produkt som är både säker och effektiv.

Vanliga fallgropar

 • Farliga biprodukter: Vissa vätevattenflaskor kan ofrivilligt generera skadliga gaser som ozon och klorid under elektrolysen. Dessa gaser kan vara skadliga att andas in och kan även påverka dryckens säkerhet och smak.
 • Material av låg kvalitet: Flaskor tillverkade av undermåliga material kan inte bara försämra snabbt, de kan också utsöndra skadliga kemikalier i vattnet. Material som inte är livsmedelssäkra eller som innehåller BPA är tyvärr inte ovanliga i billigare modeller.
 • Otillräcklig testning: Många tillverkare genomför inte adekvat testning av sina produkter. Detta innebär att flaskorna kan misslyckas med att leverera den mängd väte de påstår sig göra eller att de kan ha en kort livslängd och snabbt sluta fungera som de ska.
 • Svag konstruktion: En flaska som läcker, har dålig batteritid eller vars elektrolyssystem snabbt blir ineffektivt är inte bara irriterande utan kan också vara en säkerhetsrisk.

Säkerhetsprofil hos Nord Hydrogen

Som nämnt i introt kan vissa flaskor skapa skadligt ozon, flourid och klorid. Det är extremt viktigt att du säkerställer att väteflaskan har implementerad mekanismer för att förhindra detta.

Avancerad PEM-teknologi

 • DuPont™ Nafion™ 117 membran: Hjärtat i Nord Hydrogen Bottle är detta protonutbytesmembran (PEM). Det är speciellt framtaget för att vara högt selektivt, vilket innebär att det låter vätejoner passera samtidigt som det blockerar syre, klor och andra potentiellt skadliga gaser från att blanda sig med vätgasen i vattnet.

Skydd mot skadliga biprodukter

 • Ingen ozonproduktion: Även om elektrolys teoretiskt kan leda till ozonproduktion, är detta extremt osannolikt i Nord Hydrogen Bottle. En viktig faktor är att spänningen som används inte är tillräckligt hög för att ozon ska kunna bildas, vilket minimerar alla risker ytterligare. Om ozon produceras (extremt osannolikt) skulle det produceras i en separat kammare som inte är i kontakt med vattnet. Därefter hade det omedelbart avlägsnats genom flaskans ventilationssystem.
 • Effektiv separation av syrgas och klor: Tack vare det effektiva PEM-membranet, produceras och samlas syrgas och eventuell klor vid den positiva elektroden och elimineras säkert utan att kontaminera vattnet du dricker.

Fri från fluorid och andra föroreningar

 • Ingen fluoridproduktion: Flaskan introducerar inte fluorid i vattnet, en signifikant fördel jämfört med andra produkter på marknaden. Medan flaskan inte tar bort fluorid som redan finns i vattnet, garanterar den att inga nya skadliga kemikalier, inklusive fluorid, bildas under användning.

Varför detta är viktigt

Att använda Nord Hydrogen Bottle innebär att du kan njuta av alla fördelar med väteberikat vatten, utan att oroa dig för skadliga kemikalier eller gaser. Det gör den inte bara till en av de säkraste vätevattenflaskorna på marknaden, men också en av de mest effektiva och hållbara.

Testning och konstruktion

Nord Hydrogen är medvetna om de vanliga problemen med otillräcklig testning och svag konstruktion som plågar många väteflaskor på marknaden. För att säkerställa att våra kunder får den högsta kvaliteten och mest pålitliga produkten, har vi infört stränga testningsrutiner och designat våra flaskor med hållbarhet i fokus.

Stränga Testningsrutiner

 • Kvalitetskontroll: Varje Nord Hydrogen flaska genomgår omfattande tester både under och efter tillverkningsprocessen. Vi använder avancerade tekniker för att verifiera flaskans förmåga att konsekvent producera väte på deklarerade nivåer.
 • H2 Analytics certifiering: För att ytterligare stärka vår kvalitetsgaranti, samarbetar vi med H2 Analytics för oberoende testning av våra flaskor. Detta säkerställer att våra flaskor levererar minst 5000 ppb väte, som är effektivt för terapeutisk användning.

Robust Konstruktion

 • Högkvalitativa material: Nord Hydrogen Bottles är tillverkade av Makrolon polycarbonat, vilket inte bara är hållbart utan också resistent mot kemiska och fysiska påfrestningar. Detta material minskar risken för läckage och skador under flaskans livstid.

 • Avancerad elektrodsteknik: Våra elektroder är designade för att vara effektiva och långvariga. De är tillverkade från material som inte korroderar eller förslits snabbt, vilket säkerställer att elektrolyssystemet förblir effektivt över tid.

 • Pålitlig batteriteknik: Vi använder högkvalitativa batterier som garanterar längre livslängd och högre prestanda. Detta betyder att användarna kan njuta av en konstant produktion av vätevatten utan att oroa sig för frekventa laddningar eller batterifel.

CE / RoHS certifikat

CE-certifiering

Vad det betyder: CE-märkningen är en certifiering som används inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och indikerar att en produkt uppfyller EU:s krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. Det är en bekräftelse på att produkten har genomgått bedömning före marknadslansering och uppfyller EU:s relevanta lagstiftning.

 • Varför det är viktigt: Att Nord Hydrogen Bottle är CE-märkt innebär att konsumenter kan vara säkra på att produkten är säker att använda och att den uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv och regelverk. Detta ger en extra trygghet för användare som vet att de använder en produkt som är godkänd enligt stränga EU-standarder.

RoHS-certifiering

 • Vad det betyder: RoHS står för "Restriction of Hazardous Substances" (Restriktion av farliga ämnen) och är även det en EU-standard som begränsar användningen av specifika farliga material som finns i elektriska och elektroniska produkter. Dessa ämnen inkluderar bly, kvicksilver och kadmium, som alla kan vara skadliga för människor och miljön.
 • Varför det är viktigt: RoHS-certifieringen garanterar att Nord Hydrogen Bottle inte innehåller dessa farliga ämnen, vilket inte bara skyddar användarna utan även bidrar till en mer hållbar miljö. Användare kan vara trygga i vetskapen att de inte bidrar till spridningen av dessa skadliga ämnen när de väljer vår produkt.

Avslutande ord

När vi utvecklade NordHydrogen konsulterade vi med flera av världens ledande figurer inom molekylärt väte. Bland annat Tywon Hubbard från H2HUBB. Målet med flaskan var bland annat att ha en oslagbar säkerhetsprofil .